นโยบายการคืนและการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

1.กรุณาตรวจสอบสินค้าและแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

2.หากสินค้าชำรุด คำสั่งซื้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้

3.โดยท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

4.กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องถูกแกะ หรือมีการเปิดสินค้าก่อนรับจากบริษัทขนส่ง

5.กรณีสินค้ามีการจัดส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

6.สินค้ามีตำหนิใช้การไม่ได้

7.ลูกค้าสามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทางออนไลน์ทุกช่องทาง โดยสามารถขอเปลี่ยนได้กรณีที่สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ยกเว้นกรณีที่การเปลี่ยนสินค้าเป็นผลมาจากความผิดพลาดของบริษัท

8.กรณีสินค้าที่เลือกใหม่มูลค่าสูงกว่า ลูกค้าจำเป็นต้องชำระส่วนต่าง